Najnovije vijesti

Najnovije vijesti

Individualna terapija pomaže stvaranju novog početka

Vrlo često je ljudima najteže odlučiti se za odlazak psihoterapeutu. Mnogi misle da je traženje profesionalne pomoći gubitak vremena ili znak slabosti, ali istina je zapravo suprotna. Individualna terapija je zapravo ispravan i logičan korak u rješavanju problema koji nam onemogućuju normalno funkcioniranje.

Morate pokazati spremnost za suočavanje sa životnim poteškoćama u kojima ste se našli i morate biti motivirani za njihovo rješavanje. Zbog toga je bitno da se informirate koje su prednosti individualne terapije i kako vam ona može pomoći da postanete bezbrižniji.

Individualna terapija je posvećena samo i potpuno vama

Iako su u prošlosti svi odlasci na terapije bili tabu tema i svi oni koji su posjećivali psihoterapeuta su bili smatrani luđacima, to više nije tako. U današnjem modernom svijetu odlazak psihoterapeutu je sasvim normalna stvar i svatko kroz teške životne situacije trebao bi razmisliti o istima.

Morate biti svjesni da je vaš terapeut, u trenutku kada ste vi na individualnoj terapiji, posvećen samo vama i isključivo vama. On je tu da vam pruži sigurnost i zaštitu, a posebno je važno da znate da je vaš međusobni odnos striktno povjerljiv i da su sve informacije koje dijelite s psihoterapeutom potpuno tajne. Ipak je važno i da znate da postoji i iznimka u slučaju kada psihoterapeut dobije informacije o zlostavljanju ili počinjenju nekog kaznenog djela, koje je dužan prijaviti nadležnim institucijama.

Psihoterapija znači suradnju

Suradnja je ključan dio svake individualne psihoterapije pa je bitno da znate da morate preuzeti odgovornost i da vam vaš psihoterapeut može pokazati put prema rješenju vašeg problema, ali ne može ga prijeći umjesto vas. Individualna terapija vrlo je učinkovita baš zbog posvećenosti pojedincu, ali i zahtjevna jer osoba koja se savjetuje sa psihoterapeutom mora raditi na sebi, kreirati rješenja zajedno s terapeutom i aktivno sudjelovati na svakom sastanku.

YouTube video

Individualna terapija se preporučuje barem jednom tjedno i mora biti redovita da bi imala učinka. Ovdje je bitna motiviranost pojedinca za rješavanje problema. Dobra suradnja s terapeutom olakšat će trud objema uključenim stranama jer će korištena terapija biti učinkovitija i  trajnija, uz ugodniju atmosferu i osjećaj uspjeha.

Zašto su tajice i hula-hopke tako moderne? Prečitajte više u sljedečem tekstu.

Dobro je znati kako računati ovulaciju. Mnogim ženama kao prepreka na putu ka začeću stoji nemogućnost detektiranja ovulacije. Čitajte više …

Postovi iz iste kategorije: